Enter your keyword

Vizyonumuz

Ulusal ve uluslararası alanda göç konusunda araştırmalar yaparak, insanlığa yarar sağlayacak bilgi üreten, paylaşan, toplumsal barışa katkı sağlayacak faaliyetler düzenleyen, göç konusunda uluslararası alanda referans gösterilen bir merkez olmak.

Misyonumuz

Türkiye’de ve dünyada göç konusunda göç hareketliliklerini takip ederek; bu konuda araştırmalar yapmak, projeler hazırlamak, yürütmek ve raporlar hazırlamak, seminerler, konferanslar, vs. ile elde edilen sonuçları politika geliştirenlerle ve ilgililerle paylaşmak.